Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Saprofít - fong que viu i es nodreix de matèria orgànica morta.Sencer - es diu quan el marge del capell o d’una làmina no té cap tipus de denticulació.Serrat - que presenta els marges amb dents com una serra.Sèssil - que no té peuSimbiosi - associació entre dos organismes de diferents espècies, a on treuen benefici de la vida en comúSinuat - referent a les làminetes, quan presenten concavitats profundes.Solcat - recorregut per solcs.Substrat - sòl o superfície que serveix de suport al fong.