Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Enrotllat - es refereix al marge del capell, quan està corbat cap a l’himeni.Epifragma - espècie de tel format per hifes, que cobreix la part apical dels esporòfors joves d’alguns Gasteromicets.Escleroci - forma de resistència d’alguns fongs format per un conjunt d’hifes densament entrellaçades, generalment embolcallat per una coberta protectora.Escotat - referint-se a les làmines del bolet, es diu així quan tenen una escotadura o depressió poc abans d’ajuntar-se amb el peu.Espora - cèl.lula reproductora del fong.Esporada - massa d’espores d’un bolet que s’obté per despreniment natural damunt una superfície, el color de la qual és una característica important en la taxonomiaEsporangi - òrgan a on es formen les espores.Espòrofor - també denominat carpòfor o bolet, cos fructífer del fong.Esquama - petita porció que procedeix de la disgregació del vel universal o de la cutícula.Esterigma - cada un dels apèndixs que sorgeixen del basidi i sobre els quals es troben les basidòspores.estípit - terme científic que designa el peu del bolet, el qual sosté el capellEstriat - que presenta solcs o estries.