Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Lactarius tesquorum    Malençon         

Nom popular : peludes, peloses, esclata-sang de llet, esclata-sang pelut, Bal. pinetell, cabra Cat.

Tòxic

Fotos

Foto: Juan Planas

Descripció : L'esclata-sang pelut és freqüent a totes les Illes i té la particularitat que creix lligat a estepes (Cistus spp.) amb les quals forma micorrizes. Com la resta de Lactarius la seva carn emet làtex i el color d'aquest serà un tret determinant per a identificar les diferents espècies d'esclata-sangs.

Capell : fins a 9 cm. de diàmetre, primer petit amb el marge molt incurvat, després obert i un tant deprimit al centre, cutícula amb pilositat més marcada cap als marges, de color rosat amb tonalitats ocràcies més o menys marcades

Himeni : format per làmines atapeïdes, amb lamel·les, de color rosat a crema rosat.

Peu : cilíndric, curt, atenuat a la base, a vegades escrobiculat, del mateix color que el capell.

Carn : consistent, de color blanc i emet làtex blanquinós que no canvia de color en contacte amb l'aire.

Espores : el·líptiques, berrugoses, de 7-9 x 6-6,5 micres, esporada crema.

Hàbitat : zona amb estepes (Cistus spp.).

Possible confusió : es pot confondre amb Lactarius mairei Malençon, espècie molt semblant, però que es troba a alzinar i el capell presenta una coloració de groguenca a beige més o menys clar, molt diferent al característic color rosat del capell de L. tesquorum. També es pot confondre amb Lactarius sanguifluus (Fr.) Paulet amb el qual pot compartir hàbitat, però l'absència de pilositat i el color del làtex vinós en L. sanguifluus en fa difícil la confusió.

Comestibilitat : Tòxic, el seu consum provoca transtons gastrointestinals més o menys intensos.