Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Russula acrifolia    Romagnesi         

Nom popular : Carboner de làmines picants Cat.

Sense interès culinari

Fotos

Foto: Juan Planas

Descripció : Aquesta Russula "blava" es troba fàcilment en grups en els alzinars. Al tacte el capell i el peu prenen una coloració vermellosa que després es torna gris. La seva principal característica és el gust picant de la seva carn i molt acre de les seves làmines.

Capell : de 5 a 15cm. de diàmetre, de jove convex, pla, al final deprimit i embutat. Cutícula llisa, humida i brillant de color blanc-crema en els exemplars joves, després amb grans zones marró-olivaci, fàcil de separar de la zona del marge.

Himeni : Làmines adnades, un poc decurrents, denses i bifurcades. Color crema, al tacte es taquen de marró. Amb gust molt acre.

Peu : Cilíndric, curt i ample, de color blanc, quan es toca es taca mes o menys ràpid de vermell, passats uns minuts es torna gris fosc.

Carn : Compacta, dura, de color blanc, al tallar-la es torna vermellosa i al cap d'uns minuts grisenca. Olor suau i gust picant.

Espores : de 7-9,5 x 6-7,5 micres, Ovoïdals amb berrugues amiloides. Esporada blanca.

Hàbitat : Alzinars, tot i que sovint fructifica en els boscos mixtos amb pins.

Comestibilitat : No és comestible per la seva acritut.