Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Tricholoma caligatum    (Viv.) Ricken         

Sense interès culinari

Foto: Juan Planas

Descripció : Aquest Tricholoma es troba amb facilitat en els nostres boscos, micorritzant els pins, molt vistós per la seva ornamentació. Als països d'Àsia existeix una espècie de gust dolç Tricholoma matsutake S. Ito & Imai, considerat un dels bolets més apreciats.

Capell : Fins a 15cm. de diàmetre, de jove convex i marge enrotllat, després aplanat amb restes d'anell al marge. Cutícula de color marró llisa en el centre i la resta amb grans esquames de color marró-vermellós, marge blanc.

Himeni : Làmines denses, fines i adnades, de color blanc a color crema, aresta sencera.

Peu : Massís, cilíndric, un poc atenuat i corbat a la base, de color blanc, calçat amb una armilla amb esquames del mateix color del capell què acaba en un anell ascendent de color blanc.

Carn : Dura i compacta de color blanc, olor a perfum oriental, que recorda el cardamom i gust amarg.

Espores : El·lipsoïdals, llises, hialines. De 6-7,5 x 4,5-6 micres. Esporada blanca.

Hàbitat : Pinars.

Possible confusió : Fàcil de distingir per la seva clàssica ornamentació i gust amarg.

Comestibilitat : No comestible pel seu fort gust.