Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Clathrus ruber    P. Micheli : Pers.         


Sinònims : Clathrus cancellatus Tournef. ex Fr.

Nom popular : randes, tremelitges de terra Bal. gita de bruixa, cranc Cat. Clatro rojo Esp.

Sense interès culinari

Fotos

Foto: Guillem Mir

Descripció : La randa és un fong pertanyent a la classe dels gasteromicets freqüent als boscos de les Balears, així com en alguns jardins propers a zones de pinar. És un fong prou espectacular per la forma i color que presenten les seves fructificacions i per la manera de dispersar les seves espores.

Peridi : es desenvolupa davall terra, té forma d'ou, globós, de color blanc, amb una mena de gruixat rizoide ramificat o cordó miceliar de color blanquinós. En arribar a la maduresa, es clivella i el carpòfor va creixent cap a fora i es fa visible.

Esporòfor : en forma de randa, de fins a 10 cm. d'altura, d'un color vermell intens a vermell corall, amb la base disposada en una mena de volva blanca que són restes del peridi original.

Gleva : disposada a l'interior del esporoma, en forma de substància marronosa obscura a quasi negra, amb una olor molt intensa a carn podrida, contenent les espores.

Espores : el·líptiques, de color blanc terrós en massa, de 5 x 6 micres. Contingudes dins la gleva que presenta una forta i desagradable olor que atreu mosques, les quals seran les encarregades de transportar i dispersar les espores.

Hàbitat : boscos i jardins propers a zones amb pinar.

Possible confusió : es pot confondre amb Colus hirudinosus Cavalier & Sechier, bastant semblant a Clathrus ruber, però que és poc freqüent, de grandària més petita i que de moment ha aparegut a Mallorca a zones de garriga desforestades amb estepes.

Comestibilitat : no és comestible.