Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Tricholoma terreum    (Schaeff ) Quél         


Sinònims : Tricholoma bisporigerum J.E. Lange

Nom popular : gírgola d'estepa, frarets, palometes, grisets, negrets Bal. fredolics, fredolucs, negrets, brunets Cat. negrilla, ratones de bosque Esp.

Comestible

Fotos

Foto: Guillem Mir

Descripció : Tricholoma terreum és un bolet que apareix durant l'hivern d'una manera freqüent a totes les Illes Balears. Normalment creix en grups de nombrosos individus a pinars i garrigues i és ben conegut entre la pagesia ja que és un bon comestible.

Capell : de 2 a 7 cm. de diàmetre, primer acampanat i, amb l'edat, més o menys pla, fibrós, amb el marge incurvat, amb la cutícula seca, ornamentada amb petites i nombroses esquames que li donen un aspecte semblant a la pell d'un ratolí, de color gris fosc a quasi negre a la zona central, de color més clar en envellir.

Himeni : format per làmines escotades, fràgils, poc atapeïdes, de color blanc grisos i amb nombroses lamel·les.

Peu : cilíndric, primer ple i després fistulós, no molt llarg, de color blanc amb algunes tonalitats grises.

Carn : prima, trencadissa, de color blanc, amb olor i sabor irrellevants.

Espores : ampliament el·líptiques de 5-8 x 4-5 micres, esporada blanca.

Hàbitat : Marines i garrigues amb Cistus sp.

Possible confusió : difícil grup, on per alguns autors hi ha espècies molt semblants que abans es consideraven T. terreum. Dins d'aquest grup tenim T. myomyces (Pers.: Fr.) J.E. Lange i Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. que tenen presència de vel i característiques microscòpiques lleugerament diferents. També es pot confondre amb Tricholoma triste (Scop.) Quél. que té el peu de color gris. Altres espècies amb les que es pot confondre són Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. que creix a l'alzinar, però amb les làmines groguenques en els exemplars adults, i amb Tricholoma squarrulosum Bres., normalment més gran que T. terreum i olor de pebre bo que apareix a alzinars; totes les espècies anteriors són igualment comestibles. S'han d'evitar confusions amb espècies del grup Inocybe que poden tenir coloracions similars però que solen presentar olor espermàtica.

Comestibilitat : és un bolet molt bon comestible i saborós, peró que s'ha de consumir molt aviat perque és atacat per larves molt ràpidament, i que es pot utilitzar en molts tipus de plats diferents com dins sopes, arròs, frits, aguiats, en una barreja de bolets variats i amb truita o ous remenats.