Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Helvella crispa    Scop. : Fr.         

Nom popular : orella de llebre blanca, orella de rata Bal. orella de gat o barretet Cat. oreja de gato Esp.

Comestible amb precaució

Fotos

Foto: Guillem Mir

Descripció : L'orella de llebre blanca és un fong sapròfit que es troba bàsicament als alzinars, sobre tot quan comença a fer fred. És una espècie comú a les Illes. La seva principal característica és el capell en forma de sella de muntar.

Cos fructífer : Format per un peu força llarg i un capell en forma de sella de muntar, constituït per dues o tres plaques lobulades, de 10 fins a 20 cm. d'altura.

Himeni : es troba cobrint la capa externa del cos fructífer, és llis i de color blanquinós a marró o ocraci.

Peu : de 5 a 10 cm. d'altura, de vegades més i tot, és blanquinós, buit i recorregut per arestes i solcs longitudinals.

Carn : és fràgil, elàstica al peu i sense olor o gust apreciables.

Espores : són el·líptiques, llises, de 18-20 X 9-15 micres.

Hàbitat : alzinars o boscos mixtos

Possible confusió : la Helvella crispa Scop.:Fr. es pot confondre amb altres Helvella amb el cos fructífer d'un color clar, com Helvella elastica (Bull.) Boud., encara que aquesta darrera és més petita. També es pot confondre amb Helvella pithyophila Bound. que alguns autors donen com una simple forma d'Helvella crispa on la principal diferència és el color gris del peu.

Comestibilitat : l'orella de llebre és comestible prèvia cocció o desecació perquè en cru presenta, una toxina hemolítica termolàbil que es destrueix amb la calor.