Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Hygrophorus latitabundus    Britzelm.         


Sinònims : Hygrophorus limacinus ss. Kühner & Romagnesi

Nom popular : Llenega, senyoretes, gomera, gírgola de llim, mocoses. Bal. Llenega negra Cat.

Comestible

Fotos

Foto: Juan Planas

Descripció : Bolet poc conegut a les Illes que per la seva forma , les làmines amb aspecte de cera i la viscositat del capell el fan un bolet fàcil de reconèixer. En alguns indrets és força rar però també es pot trobar en grup bastant nombrosos.

Capell : Hemisfèric a pla-convex amb el marge un poc enrotllat , de 5 a 12 cm. La cutícula és llisa, de color variable entre el gris i el bru amb la part central en forma de mamelló més fosca. En temps humit recoberta d´una mucositat molt glutinosa.

Himeni : Làmines separades, amb lamel·les, un poc decurrents, i molt gruixudes, de color blanc que al madurar es tornen de color crema, i amb aspecte de cera.

Peu : Robust, més ample a la part central i atenuat a la base, amb una decoració cotonosa que pot presentar una coloració semblant al capell, també viscós. La part superior sòl esser llisa.

Carn : Blanca i ferma, amb gust agradable i olor dèbil però afruitada.

Espores : El•lipsoïdals també amigdaliformes, llises de 9-12 x 6-7,5 micres. Esporada blanca.

Hàbitat : Pinars

Possible confusió : Es pot confondre amb Hygrophorus personii Arnolds, què té un port menys robust i el peu ornamentat amb franges, a més de què fructifica a alzinars. La cutícula d´Hygrophorus personii reacciona de color verd amb contacte amb l´amoníac, cosa què no fa Hygrophorus latitabundus.

Comestibilitat : Excel.lent comestible, i molt apreciat a alguns indrets. Recomanam retirar la mucositat del capell i del peu.